Geschiedenis

De Geschiedenis van “Van Sandbergh” Als bewoners van “Kasteel de Essenburgh” te Hierden.. (In onze achtertuin)

1813-1854 Samuel Johannes Baron Sandberg tot den Essenburg, gehuwd met genoemde
Aleyda Johanna van Westervelt.

1854-1895 Heribert Willem Aleid Jhr. Sandberg van Essenburg. Hij bouwde omstreeks 1870
de villa Klein Essenburg voor zijn oudste zoon Samuel Johannes die in 1868 was getrouwd.
Tot aan 1927 woonden leden van het geslacht Sandberg in het witte landhuis schuin
tegenover het kasteel. Bij zijn dood erfde de tweede zoon, Cornelis Johan, De Essenburgh en
kwam het Huis te Leuvenum in handen van Henri, de vierde zoon. Daar was het al eerder
genoemde Huis te Leuvenum inmiddels afgebroken (1856). Het landgoed was weer
versnipperd; nu voorgoed.

1895-1907 Cornelis Johan Jhr. Sandberg van Essenburg, reeds vermeld. Deze jonker en zijn
gezin leefden, ondanks de malaisetijd, op nogal ruime voet. Het einde van de Sandberg-tijd
op De Essenburgh kwam in zicht.

1907-1924 Heribert Willem Aleid Jhr. Sandberg van Essenburg. Doordat hij zijn bezit niet
meer kon financieren moest in 1924 tot openbare verkoop worden overgegaan. In de
nadagen van Heribert (in 1921/1923) bouwde zijn neef Cornelis Johan, een nazaat van de al
genoemde Henri een nieuw Huis te Leuvenum; zeer tegen de zin van Heribert W.A., omdat
het min of meer een kopie is van De Essenburgh. Mede op aandringen van zijn vrouw
verbouwde Heribert villa Klein Essenburg (1922). Na afhandeling van de financiële
problemen konden ze dus nog wel met iets voor de dag komen, bijvoorbeeld met hun
Chevrolet, de enige in de omgeving. Ze hadden een particulier chauffeur en huisknecht. Het
kinderloze echtpaar heeft op Klein Essenburg gewoond tot aan het overlijden van de freule
in 1926. Jonker Heribert verkocht Klein Essenburg voor 8700 gulden aan de familie Lourens
uit Leeuwarden en vertrok naar Den Haag. In de jaren ’30 bezocht hij met zijn vriend, graaf
van Limburg Stirum van het Rode Koper, van tijd nog de oude trouwe bedienden van de
familie. Heribert overleed te Den Haag in het jaar 1945. Wegens het uitsterven van de
Essenburghse tak van de familie ging de naam Sandberg van Essenburg over op de
kleinzoon van Heriberts broer Honoré, Heribert Willem Aleid (geboren in 1947)